Ομαδική συνεδρία

Δεν είσαι μόνος σου!

Οι ομαδικές συνεδρίες κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια και έρευνες έχουν δείξει την σημαντικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Στις ομαδικές συνεδρίες σκοπός είναι η διατροφική εκπαίδευση του ατόμου και η επακόλουθη υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στο φαγητό. Το πως βλέπουμε τον εαυτό μας και το σώμα μας είναι σημαντικός παράγοντας στις ομαδικές συνεδρίες! Στόχος είναι η αύξηση της αυτοεκτίμησης, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση του σωματικού βάρους με αργό και σταθερό τρόπο.

Πλεονεκτήματα ομαδικών συνεδριών

  • Το άτομο δεν νιώθει μόνο. Νιώθει μέλος μίας ομάδας με παρόμοιες ανησυχίες και προβλήματα.
  • Το κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε άλλο μέλος της ομάδας και να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη.
  • Οι κοινοί προβληματισμοί, ωθούν στο να μοιράζονται τα μέλη της ομάδας τις εμπείριες και τις γνώσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι μόνο ο ειδικός που έχει τον λόγο. Στην ομάδα τα μέλη ακούνε προτάσεις από άτομα με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν και έτσι να οδηγηθούν πιο εύκολα στην αλλαγή.